Autorzy

Wydawnictwa

Ostatnio przeglądane

Promocje

Śledź nas na Facebooku

Nowy Pastores 72 (3) 2016 Zobacz większe

Pastores 72 (3) 2016

Inaczej niż za poprzednich pontyfikatów, zwłaszcza po wielkiej encyklice <em>Dives in misericordia</em>,  temat miłosierdzia wywołuje dzisiaj kontrowersje. Czy miłosierdzie Boga  jest reakcją na grzech człowieka, czy też Bóg jest miłosierny z natury i  kochałby czło­wieka miłością miłosierną, nawet gdyby nigdy nie wydarzył  się grzech pierworodny (ks. G. Strzelczyk)? 

Więcej informacji

14,00 zł

Opis

Liczba stron 200
ISBN 2450-4726
Wydawnictwo Bernardinum

Więcej informacji

Czym jest „prawdziwe”  miłosierdzie i jak je odróżnić od „fałszywego” miłosierdzia (ks. H.  Zieliński)? Czy miłosierdzie to odruch wzruszenia na widok  nieszczęśliwego człowieka, jak w przypowieści o Samary­taninie, czy też  dopiero działanie podejmowane pod wpływem tego wewnętrznego poruszenia  (ks. A. Kiełtyk, P. Kreeft)? Kiedy miłosierdzie okazuje się zwykłą  pobłażliwością, a w związku z tym także brakiem szacunku zarówno dla  ofiary, jak i sprawcy zła?

1.  Człowiek doznaje miłosierdzia i okazuje je zawsze w kon­kretnej  sytuacji. W życiu kapłańskim najczęściej spotykamy się z miłosierdziem w  konfesjonale. Księża należą do grupy wiernych często korzystających ze  spowiedzi. Od jakości naszej spowiedzi i doświadczenia miłosierdzia we  własnym życiu zależy nasza posługa w konfesjonale (ks. J. Szcześniak).  Ludzie, którzy klękają po drugiej stronie kratek konfesjonału, bywają  uczestnikami, a niekiedy także sprawcami wielkich dramatów (ks. W.  Królak).

2. O ile coraz lepiej rozumiemy rodziców przeżywających żałobę  po stracie dziecka, także nienarodzonego (P. Kienie­wicz MIC), o tyle  dramat kobiety, która zabiła własne dziecko, wydaje się wciąż pozostawać  tematem tabu (A. Rusak). Słowa o syndromie postaborcyjnym albo  wypowiadane są zbyt lekko, jakby bez zrozumienia, albo spotykają się ze  strony zwolenników tzw. prawa do aborcji z uśmiechem towarzyszącym  poczuciu „naukowej” wyższości. Tymczasem dramat „zablokowanej żało­by”  rzutuje nie tylko na całe życie niedoszłych rodziców, ale również na ich  relację z Bogiem i zdolność otwarcia się na Boże miłosierdzie. Innym  dramatem, z którym spotykamy się w kon­fesjonale, jest przemoc w  rodzinie, także seksualna (A. Der­dziuk OFMCap). Gdy dziecko decyduje  się mówić o tym w kon­fesjonale, spowiednik ma przed sobą trudne  zadanie.

3.  Temat miłosierdzia poruszany był także podczas synodów biskupów o  rodzinie. Nie należy go kojarzyć wyłącznie z tzw. sytuacjami  nieregularnymi. Jadwiga i Jacek Pulikowscy, uczest­nicy ostatniego  synodu, zastanawiają się, jak w parafii przygo­towywać narzeczonych do  przyjęcia sakramentu małżeństwa i do życia w rodzinie. Inny aktualny  wątek stanowi pytanie o reformę polskiej szkoły (J. Horowski), a  zwłaszcza o kondycję gimnazja­listów (XW), czy o konwersje z islamu (B.  Zajączkowska).